สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญเรียนดี โดยได้รับการคัดเลือกจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรีตนโกสินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญเรียนดี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.90 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้รับการคัดเลือกจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีกำหนดการ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญ ในวันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561