ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)
และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

– สมัครผ่านระบบ Internet on – line และ ชำระเงินผู้สมัครผ่านระบบ Internet on – line วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
– สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
– ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
– ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
– รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
– เปิดบัญชีและทำบัตรประจำตัวนักศึกษา วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

https://tcas.rmutr.ac.th/?page_id=40