โครงการบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

โครงการบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี หัวหน้าสาขา และอาจารย์ในสาขา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา สามารถดูและดาวน์โหลดภาพต้นฉบับได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/10Hh5jwY8nF-z13fs6mrG5Y69i1R_Yx9g?usp=sharing