ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online) ประจำปีการศึกษา 2561

–  ศาลายา + กำหนดการและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์