นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 1 และ 2

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 1 และ 2 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 6 ปี นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561