สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 10404A ชั้น 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์