สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าดูงาน ณ บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าดูงาน ณ บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 โดยมี หัวหน้าสาขา อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมดูงาน