ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช.

ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญ อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Walk in 1 คุณวุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 และรอบโควตา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ TCAS 1 (คุณ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา MOU

พื้นที่ศาลายา + กำหนดการรายงานตัว ประกาศ อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ reg.rmutr.ac.th ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 รอบ TCAS 2 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศ อ่านต่อ

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และสำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ พื้นที่ศาลายา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกส อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ ทปอ.2 (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (ทปอ.2 คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรงพิเศษ (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ อ่านต่อ