สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าดูงานเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้าน Data center และ Could solutions

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าดูงานเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้าน Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยี RFID

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญเรียนดี โดยได้รับการคัดเลือกจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยิ อ่านต่อ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 1 และ 2

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุ อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร รัชตธนกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพิจารณาเป็นบทความวิจัยชมเชย

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีก อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมค อ่านต่อ

การจัดลำดับที่นั่งบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมรวม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

 ประกาศประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่ อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกส อ่านต่อ