ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช.

ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญ อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Walk in 1 คุณวุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 และรอบโควตา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ TCAS 1 (คุณ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา MOU

พื้นที่ศาลายา + กำหนดการรายงานตัว ประกาศ อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ reg.rmutr.ac.th ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 รอบ TCAS 2 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศ อ่านต่อ

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และสำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าดูงานเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้าน Data center และ Could solutions

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าดูงานเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้าน Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยี RFID

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข อ่านต่อ

โครงการทำบุญสาขาและบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการทำบุญสาขาและบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิช อ่านต่อ