การสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกส อ่านต่อ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิช อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรงพิเศษ (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบTCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญเรียนดี โดยได้รับการคัดเลือกจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยิ อ่านต่อ

เปิดรับสมัครสอบ การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy)

เปิดรับสมัครสอบ การประเมินสมรรถนะบุคคลตา อ่านต่อ