ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ตรวจสอบรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรให้ได้รับทราบถึงวิทยาการและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก มาใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณท่าน ดร.พยุงศักดาสาวิตร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิท อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีแล อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตา MOU ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเ อ่านต่อ

การขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://grade.rmutr.ac.th โดยสามารถขอเอกสาร ดังนี้1.ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท2.ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท3.ใบรับรองความประพฤติ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท4.ใบรับรองสําเร็จการศ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกดังนี้อาจารย์ผู้ควบคุมทีมผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่อง อ่านต่อ

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.รอบเช้า วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง.รอบบ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมผู้เข้าแข่งขัน โครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมผู้เข้าแข่งขัน โครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อหุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสมัครงานได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดี 10503 ชั้น 5 อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา)ดาวน์โหลดประกาศ คลิก