ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับด้วยโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับด้วยโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th/?page_id=907 ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ขอให้เข้ากลุ่ม Lin อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กำลังโหลด… คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมโครงการ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เอกสารประกอบการบรรยาย แบบประเมินความพึงพอใจ หลังเสร็จสิ้นโครงการ กำลังโหลด…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 4 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 – 18 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 4 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่4 – 18 เมษายน 2565 สามารถสอบถามรายละเอียด และ สมัครเรียนได้ทางไลน์ทางการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยค้นหา หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างของรูป 👇🏻ปฏิทินการรับสมัคร รอบ Walk in 4👇🏻 👇🏻คุณสมบัติ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมจิรา เทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมาก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ “ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์นิเทศ : ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทองอาจารย์ผู้ดูแล: ดร.นุอร ชูทองโครงงาน “การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางป้องกันการติดเชื้อเต้านมอักเสบในแม่โคจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีด อ่านต่อ

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อหุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อหุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชา อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 โครงการที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 โครงการที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลที่ 1 : นางสาวเจมจิราเทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมากรางวัลที่ 2 :นายวรพัฒน์ ปอมขุนทด และนายชลวัตร บุญมากรางวัลชมเชย : นายอ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 3 ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 21 มีนาคม 2565 (ในวัน และ เวลา ราชการ) ผู้สนใจสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา อ่านต่อ