ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และ รอบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่วังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาลัยเพาะ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ตรวจสอบรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรให้ได้รับทราบถึงวิทยาการและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก มาใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณท่าน ดร.พยุงศักดาสาวิตร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิท อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีแล อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตา MOU ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเ อ่านต่อ

การขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://grade.rmutr.ac.th โดยสามารถขอเอกสาร ดังนี้1.ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท2.ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท3.ใบรับรองความประพฤติ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท4.ใบรับรองสําเร็จการศ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกดังนี้อาจารย์ผู้ควบคุมทีมผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่อง อ่านต่อ