รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบการรับสมัคร


สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาโท สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ติดต่อ รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน 087-945-4113