การขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

การขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถขอเอกสาร ดังนี้
1.ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
2.ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
3.ใบรับรองความประพฤติ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
4.ใบรับรองสําเร็จการศึกษา ฉบับละ 50 บาท

ตัวอย่างเช่น นักศึกษาขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย 1 ฉบับ และขอใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย 1 ฉบับ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารฉบับละ 50 บาท และค่าจัดส่ง 50 บาท รวมเป็นเงิน 150 บาท

นักศึกษาสามารถชำระค่าเอกสารและค่าจัดส่งได้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-72410-3 ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาพื้นที่ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยทางทะเบียนจะตัดยอดทุกวันพุธและจัดส่งเอกสารทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จัดส่งผ่าน Flash Express

ติดต่อสอบถามได้ที่ 024416000 ต่อ 2304, 2305

ยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษา
ตรวจสอบเลขพัสดุเอกสาร

Share