การขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://grade.rmutr.ac.th โดยสามารถขอเอกสาร ดังนี้
1.ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
2.ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
3.ใบรับรองความประพฤติ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
4.ใบรับรองสําเร็จการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบเพิ่มเติม หรือรอบแก้ I ) ฉบับละ 50 บาท
.
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย 1 ฉบับ และขอใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย 1 ฉบับ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารฉบับละ 50 บาท และค่าจัดส่ง 50 บาท รวมเป็นเงิน 150 บาท
.
นักศึกษาสามารถชำระค่าเอกสารและค่าจัดส่งได้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-67181-6 ชื่อบัญชี นายสัมพันธุ์ จันทร์ดี
.
ยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/GZ3jM
.
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาพื้นที่ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยทางทะเบียนจะจัดส่งเอกสารทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์