โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับเทคโนโลยี RFID

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับเทคโนโลยี RFID ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า จังหวัดชลบุรี และโรงแรม Way Hotel เมืองพัท อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัทออโตไดแด็กดิก จำกัดและ บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริดแฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “แข่งขัน การควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด”

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัทออโตไดแด็กดิก จำกัดและ บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริดแฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “แข่งขัน การควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด” เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรม ๔.๐ ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเ อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำบุญสาขา ภายใต้โครงการ “วิศวกรรมโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 และ Good bye senior ประจำปีการศึกษาที่ 2561”

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำบุญสาขา ภายใต้โครงการ “วิศวกรรมโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 และ Good bye senior ประจำปีการศึกษาที่ 2561” โดยมี อาจารย์ไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้จุด ธูปเทียน บูชาพระพุทธรูป และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมโคร อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมโยธา รับตรวจประเมินเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพก่อสร้าง

สาขาวิศวกรรมโยธา รับการตรวจประเมินเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพก่อสร้าง และ ประชุมวิชาชีพก่อสร้าง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคาอาชีพเขียนแบบโครงสร้าง คุณวุฒิวิชาชีพ 1 – 5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 10508 ชั้น 5 อา อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขา ขึ้นเล่าประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการ ออกสหกิจฯ ในเทอมที่ผ่านมา ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรร อ่านต่อ

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานโยธา

ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ อ่านต่อ

โครงการ อบรมมารยาทไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ อบรมมารยาทไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์วัตถุประสงค์-เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์-เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องมารยาทใน อ่านต่อ

โครงการ การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงานของบุคลากร

โครงการ การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงานของบุคลากร วัตถุประสงค์– เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารต่างๆเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล – เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมรู้จักการทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ อ่านต่อ

กิจกรรม Cleaning Day คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม Cleaning Day คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่รับผิดชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ บริเวณอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ หอประชุมบัวสวรรค์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยมี อาจารย์ไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ คุณดิษฐพงศ์ ศิลประเสริฐ วิทยากรพิเศษ จาก บริษัท ท็อปกัน จำกัด ให้ความรู้และ WorkShop ในวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะว อ่านต่อ

RMUTR Open House 2018

RMUTR Open House 2018 ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 3  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กับทางมหาวิทยาลัย อ่านต่อ