ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครใด้ในลิงค์ด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

ใบสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ใบสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (google.com)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2 การรับด้วยแบบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อการรับแบบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่วังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง + ข อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.6 – ปวช.) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปวส.) รายละเอียดการรับลงทะเบียน (รอบ Walk อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาเพิ่มเติม (WALK IN 4) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ WALK IN 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2564 สามารถสมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th ในหัวข้อ ระบบรับสมัคร > รอบโควตาเพิ่มเติม สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1. ส อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 3 Admission สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 3 Admission สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร อัตราค่าธรรมเนียมและ อ่านต่อ

โครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) พื้นที่ศาลายา  พื้นที่วังไกลกังวล  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะช่าง  Line Group คณะ/วิทยาลัย สำหรับการส่งเอกสารและการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ พื้นที่ศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สะอาด และดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สะอาด และดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการพิจาณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัย อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนการรายงานตัวแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564 และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.6 – ปวช.) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปวส.) แบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิธีก อ่านต่อ