มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 #ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th .ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ เกณฑ์และคุณสมบัติ รว อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 3 Admission

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 Admission พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว  วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว เอกสารรายงานตัว แบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก TC อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 กับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการปะชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย คร อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 5 (ครั้งที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 5 (ครั้งที่ 1) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคปกติเทียบโอน)

ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565***นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคปกติเทียบโอน)ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ-อบรมนักศึกษาใหม่ online ทาง http://sdd.rmutr.ac.th/-ต้อนรับนักศึกษาใหม่และรับเข็มตรามหาวิทยาลัย (ตามพื้นที่การศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการจัดการศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ พ.ศ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 5 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม  – 15 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 5 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม  – 15 มิถุนายน 2565 สามารถสอบถามรายละเอียด และ สมัครเรียนได้ทางไลน์ทางการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยค้นหา หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างของรูป 👇🏻ปฏิทินการรับสมัคร รอบ Walk อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) #ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th .ผู้สนใจสามารถดูรายละ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 4 (เพิ่มเติม 02/05/2565) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่า อ่านต่อ

โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 นำโดย ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ อาจารย์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกราบไหว้พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสรงน้ำพระพุทธรูปในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท อ่านต่อ