โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (E Camp) ครั้งที่ 7

DSC_4221   โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (E Camp) ครั้งที่ 7

   เมื่อวันที่ 10 – 12  กุมภาพันธ์ 2557