โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน


           วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง “การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และได้รับเกียรติจากนางสาวเกษมา นิมะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับ กำหนดการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ของเยาวชน ให้เกิดการพัฒนา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการมีงานทำ และส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ทั้งนี้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการในการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานปูกระเบื้องและงานช่างปูนพื้นฐาน ในครั้งนี้ด้วย

     

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *