โครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต”

โครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต”

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัน พุธ ที่  13  กันยายน พ.ศ. 2560

ณ  อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                     ด้วยบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ในเครือเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) ได้จัดทำโครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำองค์ความรู้ด้านคอนกรีต ที่ซีแพคได้ทำการศึกษาวิจัยพัฒนาจากวิศวกร CPAC มาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์และความรู้คอนกรีตเทคโนโลยี ให้กับนิสิต นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานคอนกรีตได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติจริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธาน นายประพัฒน์  สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมโครงการ ในวัน พุธ ที่ 13  กันยายน พ.ศ. 2560 ณ  อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

       

  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *