สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์อาสาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่โรงเรียนในชนบท ครั้งที่ 2

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคอ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 1 และ โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีก อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ‏เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจ อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมค อ่านต่อ

การจัดลำดับที่นั่งบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมรวม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

 ประกาศประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรงเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา อ่านต่อ