การจัดลำดับที่นั่งบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมรวม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

 ประกาศประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรงเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา อ่านต่อ

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ อ่านต่อ