ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (คุณวุฒิ ม.6, ปวช. และ ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเต อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร รัชตธนกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพิจารณาเป็นบทความวิจัยชมเชย

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีก อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) และ รับตรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (TCAS รอบ อ่านต่อ

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา)

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนั อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการทำงาน จากบริษัท CDG และ G-Able

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม อ่านต่อ