ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) และ รับตรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (TCAS รอบ อ่านต่อ

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา)

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนั อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการทำงาน จากบริษัท CDG และ G-Able

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์อาสาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่โรงเรียนในชนบท ครั้งที่ 2

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคอ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 1 และ โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีก อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ‏เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจ อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมค อ่านต่อ