สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญเรียนดี โดยได้รับการคัดเลือกจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยิ อ่านต่อ

เปิดรับสมัครสอบ การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy)

เปิดรับสมัครสอบ การประเมินสมรรถนะบุคคลตา อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3(TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตร อ่านต่อ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 1 และ 2

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุ อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (คุณวุฒิ ม.6, ปวช. และ ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ อ่านต่อ