ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3(TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตร อ่านต่อ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 1 และ 2

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุ อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (คุณวุฒิ ม.6, ปวช. และ ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเต อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร รัชตธนกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพิจารณาเป็นบทความวิจัยชมเชย

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีก อ่านต่อ