สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 10404A ชั้น 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Powered by WordPress | Theme Designed by: www.r4isdhc-3ds.fr | Thanks to signal booster store, r4revolutionit.com and here