คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

Powered by WordPress | Theme Designed by: this site | Thanks to R4i pour Nintendo 3DS, see this and r4 italia