ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบ TCAS รอบ 5 (ทปอ.5)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

ระบบ TCAS รอบที่ 5 (ทปอ.5) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  

ระบบ TCAS รอบที่ 5 (ทปอ.5)

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบเพิ่มเติม) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบเพิ่มเติม) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

Powered by WordPress | Theme Designed by: Nintendo R4 3DS | Thanks to website, http://www.r4revolutionit.com/ and sky3ds