คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2) และรอบรับตรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2) และรอบรับตรง ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561

Powered by WordPress | Theme Designed by: UK boosters for vodafone | Thanks to r4i-sdhc 3ds, UK store and Nintendo R4 3DS