ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) และ รับตรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) และ รับตรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  

ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

รหัสนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ ทปอ.2) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริงเฮาส์ (ผ่านระบบ ทปอ.)

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ ทปอ.2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบรับตรง) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบรับตรง) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

รหัสนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบรับตรง) 

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง)

 

Powered by WordPress | Theme Designed by: website R4 3DS | Thanks to http://www.r43dsworld.co.uk/, more here and slot 1 DS lite