ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2561

ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2561 ทั้งนี้ มี คณบดี รองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Theme Designed by: EE 4G | Thanks to signal boosters, www.r43dsofficiels.com and italia R4